Nowe wydawnictwa PTL już dostępne

Istnieje możliwość zamówienia najnowszych wydawnictw Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Osoby, które chciałyby dokonać zamówienia, proszone są o informację do końca lutego. Koszt przesyłki zbiorowego zamówienia pokrywa nasz oddział. Poniżej lista tegorocznych nowości wydawniczych.

E. G. Karpińska (red.), Antropolog w mieście i o mieście, Wrocław – Łódź 2012, cena: 25 zł

R. Vorbrich (red.), Rozwój a kultura, Wrocław 2012, cena: 20 zł

J. Splisgart,  Obrzędowość  rodzinna  w  Japonii, Wrocław 2012, cena: 25 zł

W. Olszewski,  V. Wróblewska (red.), Za miedzę, za morze, w zaświaty…  Kulturowe  wymiary  podróżowania, Wrocław 2012., cena: 30 zł

R. Bieńkowski, Cerowanie  dziurawych parasoli deszczem. Na tropie    ……..metafory ludowej, Wrocław 2012, cena: 25 zł

B. Kaczmarczyk, Tradycyjne oraz współczesne zabawy i gry dziecięce, Wrocław 2012, cena: 25 zł

W. Kuligowski (red.), Regionalizm i wielokulturowość. Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej, Wrocław 2012, cena: 20 zł

S. Skowron-Markowska,  Z  Oxfordu  na  Syberię. Dziedzictwo naukowe Marii Antoniny Czaplickiej, Wrocław 2012, cena: 30 zł

A. Kuczyński, M. Marczyk (red.), Polacy w guberni  archangielskiej w XIX i XX wieku, Wrocław 2012, cena: 25 zł

LUD, cena: 35 zł

Literatura Ludowa nr 1, 2, 3, 4-5, 6, cena za jeden numer 8 zł.

Zamówienia proszę przesyłać na adres ptl.poznan@gmail.com.