Podziękowanie za organizację 88. Walnego Zgromadzenia Delagatów PTL

W trakcie 89. Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Zielonej Górze nasz oddział otrzymał podziękowania za organizację ubiegłorocznego zgromadzenia.

88. Walne Zgromadzenie Delegatów oraz towarzysząca mu konferencja naukowa Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne odbyła się w dniach 20 – 23 IX 2012 roku w Poznaniu.