Ludoznawcy po latach wrócili do Lwowa

W dniach 24-27 września 2015 we Lwowie odbyło się 91. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Towarzystwo Ludoznawcze zostało założone w roku 1895 przez Antoniego Kalinę właśnie we Lwowie. Zatem 120. rocznicę swojego istnienia Towarzystwo świętowało w mieście, w którym zostało powołane. Zjazdowi towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy”. 

W zjeździe brała udział wyjątkowo duża reprezentacja członków naszego Oddziału:
Natalia Bloch, Anna Weronika Brzezińska, Michał Buchowski, Janina Chodera, Marek Gawęcki, Arkadiusz Jełowicki, Irena Kabat, Łukasz Kaczmarek, Tomasz Kosiek, Michał Kufliński, Eugeniusz Kurasiński, Joanna Minksztym, Danuta Penkala-Gawęcka, Aleksander Posern-Zieliński, Małgorzata Wosińska, Magdalena Ziółkowska-Kuflińska.
W sesji plenarnej zaprezentowane zostały referaty wygłoszone przez naszych członków:

– Anna Weronika Brzezińska i Hubert Czachowski (PTL O/Toruń), Ze wsi Krępa pod Ostrowem Wlkp. do Lwowa – prywatna i naukowa droga Antoniego Kaliny
– Danuta Penkala-Gawęcka, „Lud” – najstarsze polskie czasopismo etnologiczne (w przededniu wydania jubileuszowego tomu)

W sesjach tematycznych swoje referaty wygłosili:

– Arkadiusz Jełowicki, Ukraińskie Muzeum Regionalne „Strywihor” w Przemyślu. Przeszłość czy przyszłość?
– Łukasz Kaczmarek, Uwolnienie etnografii po upadku „żelaznej kurtyny”: nowe podejścia, tematy i tereny w antropologicznych badaniach nad mobilnością społeczną i przestrzenną
– Tomasz Kosiek, Kilka (auto)refleksji polskiego etnologa o badaniach ukraińskości

W obradach 91. WZD jako delegaci wzięli udział:

– Anna Weronika Brzezińska (jako prezeska O/Poznań)
– Arkadiusz Jełowicki
– Irena Kabat

Prof. dr hab. Bogusław Linette został Honorowym członkiem naszego Towarzystwa. Do Kazimierza Budzika zostało skierowane pismo gratulacyjne w związku z jego zasługami dla kultury ludowej i tradycyjnej.

W skład Zarządu Głównego na kadencję 2015-2019 weszli:

Michał Buchowski – prezes ZG
Anna Weronika Brzezińska – skarbniczka ZG
Członkiem Sądu Koleżeńskiego przy ZG został: Arkadiusz Jełowicki

Ważnym punktem obchodów była wizyta na Cmentarzu Łyczakowskim i zamontowanie tabliczki informacyjnej na grobie, w którym został pochowany Profesor Kalina – pochodzący z Wielkopolski. Dotąd na grobie nie było informacji o tym, że to w nim spoczywa Antoni Kalina. Dzięki zaangażowaniu i determinacji dr Damiana Kasprzyka (PTL O/Łódź) udało się przygotować tabliczkę w dwóch wersjach językowych – polskiej i ukraińskiej. Uczestnicy lwowskiego spotkania złożyli na grobie swojego założyciela kwiaty.
Informacje dot. Antoniego Kaliny znaleźć można na profilu społecznościowym.