Relacja ze spotkania poznańskiego oddziału PTL

W czwartek 22 października 2015 roku w siedzibie Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu odbyło się zebranie członków i sympatyków poznańskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.

Podczas spotkania przedstawione zostało sprawozdanie z XCI Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL, które odbyło się w dniach 24-27 września 2015 we Lwowie. Uczestnicy zjazdu opowiedzieli o towarzyszącej temu wydarzeniu konferencji naukowej „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy”, organizowanej przez Zarząd Główny PTL oraz Muzeum Etnografii i Przemysłu Artystycznego Instytutu Narodoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy we Lwowie. Następnie prezeska PTL O / Poznań dr Anna Weronika Brzezińska wręczyła prof. Bogusławowi Linette dyplom Honorowego Członka Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego oraz przekazała list gratulacyjny od Zarządu oraz członków towarzystwa za przyznanie mu w 2014 roku przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Złotego Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Gratulacje zostały także złożone Kazimierzowi Budzikowi za otrzymanie w tym samym roku Srebrnego Medalu Zasłużony Kulturze „Gloria Artis”. Spotkaniu towarzyszył wykład dr Arkadiusza Jełowickiego zatytułowany „Zachodnioukraińskie muzea oczami poznańskiego etnologa” poświęcony działalności ukraińskich muzeów etnograficznych i sposobom prezentacji w ramach przestrzeni wystawienniczych ludowej kultury materialnej.