Karaimskie spotkanie poznańskiego oddziału PTL

Siódmego kwietnia w gościnnych progach Instytutu im. Oskara Kolberga odbyło się spotkanie naszego oddziału.

Karaimi PTL Poznań

Specjalnym gościem spotkania była dr Urszula Wróblewska z Uniwersytetu w Białymstoku, która wygłosiła wykład na temat mniejszości karaimskiej w okresie II Rzeczpospolitej ze szczególnym uwzględnieniem aspektów dotyczących działalności kulturalno-oświatowej polskich Karaimów. W spotkaniu wzięło udział kilkunastu członków naszego oddziału, a nieobecnych już dziś zachęcamy do udziału w kolejnych spotkaniach.