Zaproszenie na XCII Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego

Zgodnie z decyzją podjętą w trakcie jubileuszowego Zgromadzenia Delegatów we Lwowie kolejny zjazd naszego towarzystwa odbędzie się we Wrocławiu. Już dziś zachęcamy członków poznańskiego oddziału do aktywnego udziału w zgromadzeniu i towarzyszącym mu wydarzeniom.

Kolejny zjazd delagatów odbędzie się we Wrocławiu w dniach 22-23 IX 2016. Tradycyjnie spotkaniu towarzyszyć będzie konferencja naukowa, która tym razem zatytułowana będzie Jaka refleksja o kulturze jest dzisiaj potrzebna Europie? Wyzwania, dylematy, perspektywy. Dodatkowo zjazdowi towarzyszyć będzie siedemdziesięciolecie wrocławskiej Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej.

W załączonych materiałach przekazujemy wszystkie informacje na temat planowanej konferencji i już dziś zachęcamy do aktywnego uczestnictwa w zgromadzeniu.

Zaproszenie na konferencję

Formularz zgłoszeniowy na koferencję