Wikipedia:Etnografowie w Wikipedii

W piątek 2 marca 2018 roku zakończyły się warsztaty „Etnografowie w Wikipedii”.
Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu we
współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza i Stowarzyszeniem Wikimedia Commons.
Zajęcia składały się z trzech spotkań, które miały miejsce 15.12.2017, 26.01.2018 i
02.03.2018 roku. Koordynatorką warsztatów była Karolina Dziubata z (IEiAK UAM, PTL
O/Poznań). W organizację zaangażowane były również Anna Weronika Brzezińska (IEiAK UAM, PTL O/Poznań) i Agata Stanisz (IEiAK UAM, PTL O/Poznań). W zajęciach udział wzięło dziewięcioro uczestników, którzy zostali przeszkoleni z zasad funkcjonowania Wikipedii jako otwartego zasobu sieci oraz samodzielnego wprowadzania i edytowania haseł encyklopedycznych. Szkolenia poprowadzili poznańscy wikipedyści: Natalia Szafran-Kozakowska oraz Piotr Gackowski.

Nadrzędnym celem warsztatów było uzupełnienie zasobów Wikipedii o rzetelne
informacje na temat wybranych badaczy. Efektem końcowym było uzupełnienie lub
utworzenie haseł biograficznych dotyczących środowiska wielkopolskich badaczy kultury – ludoznawców, etnografów, etnologów, antropologów kultury i folklorystów.

Uczestniczki warsztatów utworzyły i uzupełniły łącznie 14 haseł biograficznych
wielkopolskich etnografów i etnografek: Zofia Szembekówna, Wiesława Aniela Cichowicz, Jan Piotr Dekowski, Zespół Folklorystyczny "Szamotuły", Alojzy Cybulski, Witold Armon, Antonina Woźna, Janina Foltyn, Stefan Szolc-Rogoziński, Adam Glapa, Kazimierz Nowak, Jan Czekanowski, Helena Cichowicz i Ludwik Zachariasz Cichowicz.