Konsultacje społeczne u Bambrów Poznańskich

W ramach współpracy ze społecznościami lokalnymi w zakresie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w dniu 23 marca 2018 w siedzibie Towarzystwa Bambrów Poznańskich odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące przygotowania projektu ochrony „Tradycji kulturowych Bambrów Poznańskich”.

Na zaproszenie prezesa TBP Pana Ryszarda Skibińskiego w spotkaniu udział wzięły członkinie naszego Oddziału – Karolina Dziubata, Marta Machowska i Joanna Minksztym. Idee ochrony tradycji kulturowych Bambrów zaprezentowała Stanisława Piotrowska z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Spotkanie zakończyło się wyborem przedstawiciela depozytariuszy, którym został Ryszard Skibiński. Gratulujemy i trzymamy kciuki za przygotowanie wniosku i pozytywne jego rozpatrzenie! Polskie Towarzystwo Ludoznawcze jest organizacją pełniącą funkcje doradcze przy Międzynarodowym Komitecie UNESCO.