Zmarła Prof. zw. dr hab. Anna Szyfer

Ze smutkiem przekazujemy informację o śmierci Prof. zw. dr hab. Anny Szyfer, która przez wiele lat związana była ze środowiskiem poznańskiej etnologii. Profesor zmarła 24 lipca w Olsztynie, a jej pogrzeb odbędzie się 1 sierpnia o godz. 14.00, na Cmentarzu Prawosławnym (część katolicka), ul. Wolska 140 w Warszawie. Rodzinie Pani Profesor oraz jej przyjaciołom i współpracownikom składamy wyrazy współczucia.

Prof. dr hab. Anna Szyfer (ur. 22 października 1931 roku w Warszawie, zm. 24 lipca 2018 roku w Olsztynie) – etnografka i dialektolożka, badaczka kultury ludowej Warmii.

W 1957 roku ukończyła studia na Uniwersytecie Warszawskim na kierunku dialektologia, broniąc pracę magisterską przygotowaną pod kierunkiem prof. Witolda Doroszewskiego. W latach 1961-67 związana była z Pracownią Dialektologiczną w Zakładzie Językoznawstwa PAN. Od 1967 roku pracowała w Ośrodku Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. W 1968 roku obroniła doktorat pt. „Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Warmii, Mazurach i Kurpiach” (promotorka: prof. A. Kutrzeba-Pojnarowa), a w 1976 na podstawie pracy „Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970” uzyskała stopień doktora habilitowanego. W 1987 roku uzyskała tytuł profesora na podstawie książki „Społeczność i kultura małego miasta. Studium na przykładzie Rynu”.

Od 1984 roku związana była z poznańskim ośrodkiem etnologicznym, w którym pełniła funkcję wicedyrektorki Instytutu, była także wieloletnią kierowniczką Zakładu Etnografii Polski.

Była członkinią Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego Oddział w Poznaniu oraz Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk.

Pani Profesor wypromowała ponad 60 magistrantów i 8 doktorów. Wielu absolwentów poznańskiej etnologii wspomina ciepło prowadzone przez Panią Profesor wykłady z „Etnografii Polski”, na których pokazywała warmińskie wilkierze, opowiadała o procesach o czary oraz przywoływała warmińskie podania o kłobukach.

Po przejściu na emeryturę nadal prowadziła badania terenowe skupiając się na zagadnieniach aktywności kulturalnej społeczności wiejskich, zawsze wracając na Warmię. Ze swoimi współpracownikami chętnie dzieliła się doświadczeniem terenowym często przytaczając zabawne anegdoty, które spisała i wydała w roku 2006 w tomie zatytułowanym „Zapisane w pamięci. Z badań etnografa”, który zadedykowała „Starszym etnografom dla przypomnienia – młodszym dla pokazania, że badania etnograficzne w terenie mogą być również fascynującą przygodą”.

Była autorką wielu artykułów i monografii, a ostatnia książka Jej autorstwa „Kulturowe światy wsi polskiej. Eseje” ukazała się w 2017 roku nakładem wydawnictwa Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu. Pisała ją w Poznaniu i swoich ukochanych warmińskich Worytach…

(oprac. A. W. Brzezińska)