XC Walne Zgromadzenie Delegatów i konferencja naukowa w Lublinie

Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami najbliższy zjazd członków naszego stowarzyszenia odbędzie się w Lublinie. Tradycyjnie spotkaniu towarzyszyła będzie konferencja naukowa, która tym razem zatytułowana będzie „Sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej”.

SONY DSC

Planowana konferencja ma być diagnozą i jednocześnie charakterystyką funkcjonowania szeroko rozumianego sacrum w kulturze tradycyjnej i współczesnej. Zadaniem szczegółowym będzie przedstawienie sposobów funkcjonowania różnych form religijności ludowej w narodowej i ludowej tradycji oraz analityczna refleksja nad wykorzystaniem do różnych celów, nie tylko religijnych, kategorii sacrum w kulturze współczesnej – masowej i popularnej – wyjaśniają organizatorzy. Wszystkie niezbędne informacje znajdą Państw w załączonych dokumentach.

deklaracja PTL_LUBLIN

komunikat PTL_LUBLIN

PTL_LUBLIN zgłoszenie referatu