Walne Zebranie Członków Oddziału PTL Poznań

W czwartek 11 czerwca odbędzie się Walne Zebranie naszego oddziału. Wszystkich członków naszego oddziału zachęcamy do udziału w zebraniu.

Zebranie będzie miało charakter sprawozdawczo-wyborczy, a odbędzie się o godzinie 17 w siedzibie Instytutu im. Oskara Kolberga przy ulicy Kantaka 4.

Program spotkania:

  • Informacje o WZD we Lwowie, w tym wybór Delegata Oddziału
  • Sprawozdanie z działalności Zarządu za ostatnią kadencję (2011-2015)
  • Wybór Komisji Wyborczej
  • Wybory do Zarządu Oddziału

Przypominamy też o uregulowaniu zaległych składek członkowskich. Od liczby opłaconych składek zależy to, ilu delegatów możemy mieć na WZD, które w tym roku także ma charakter wyborczy.