Nowy zarząd poznańskiego oddziału

W dniu 11 czerwca 2015 roku w gościnnych progach Instytutu im Oskara Kolberga w Poznaniu odbyło się Walne Zgromadzenie Członków O/Poznań o charakterze sprawozdawczo-wyborczym.

Wybrano nowy Zarząd oraz Komisję Rewizyjną na kadencję 2015-2019.

Skład Zarządu O/Poznań PTL na kadencję 2015-2019:

Prezes: Anna Weronika Brzezińska

Zastępca prezesa: Magdalena Ziółkowska-Kuflińska

Sekretarz: Małgorzata Piechorowska

Skarbnik: Irena Kabat

Zastępca skarbnika: Mikołaj Smykowski

Członkowie Zarządu: Ewa Antyborzec, Aneta Skibińska

Skład Komisji Rewizyjnej O/Poznań PTL na kadencję 2015-2019:

Przewodniczący komisji: Grzegorz Skalski

Członkowie: Marta Machowska, Rosław Lewandowski, Arkadiusz JełowickiKomisja Rewizyjna Oddziału Zarząd Oddziału Zebranie Oddziału