Zapraszamy do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Członków Oddziału

23 maja odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Oddziału. Jego celem będzie wybranie delegatów na XCIII WZD.Spotkanie odbędzie się w gościnnych progach Instytutu im. Oskara Kolberga przy ulicy Kantaka 4/50. W trakcie spotkania omówione zostaną bieżące sprawy naszego oddziału oraz wybrani zostaną delegaci na XCIII WZD, który odbędzie się 26 czerwca.

Początek spotkania o godzinie 17:00.