Spotkanie na temat realizacji postulatów konwencji UNESCO

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu oraz Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne zapraszają na spotkanie poświęcone realizacji postulatów Konwencji UNESCO z 2003 roku dotyczących ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego ludzkości.Spotkanie odbędzie się 14 listopada 2012 roku o godzinie 17.30 w Collegium Historicum przy ulicy Św. Marcin 78 (sala 118).

Program spotkania:

17.30 – powitanie uczestników spotkania

17.40–18.00Realizacja Konwencji UNESCO z 2003 roku w wybranych krajach europejskich, mgr Katarzyna Linda (PTL O / Poznań)

18.00–18.20Projektowany system ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego w Polsce, dr Anna Weronika Brzezińska (PTL O / Poznań)

18.20–18.40Atlas Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego Wsi wielkopolskiej jako przykład dobrej praktyki, dr Wojciech Mielewczyk (Muzeum Rolnictwa w Szreniawie)

18.40–19.00Raport z badań terenowych ANDzKW na terenie gminy Połajewo, Katarzyna Rybarczyk, mgr Mikołaj Smykowski (PTL O / Poznań)

19.00–19.30Rola regionalnych towarzystw kultury w systemie ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego – dyskusja i wolne wnioski