Reprezentacja naszego Oddziału podczas 97. WZD W BYTOMIU

W dniach 22-25 września 2022 roku w Bytomiu odbyło się 97. Walne Zgromadzenie Delegatek PTL. Organizatorem spotkania był Zarząd Główny TL oraz PTL Oddział Śląski w Bytomiu. Nasz Oddział był licznie reprezentowany, a w wydarzeniu wzięli udział:

  • Anna Weronika Brzezińska – prezeska ZG i członkini Zarządu Oddziału
  • Arkadiusz Jełowicki – sekretarz ZG i członek Zarządu oddziału
  • Karolina Dziubata-Smykowska – członkini Zarządu Oddziału
  • Natalia Maksymowicz – delegatka Oddziału na 97. WZD
  • Agata Stanisz – delegatka Oddziału na 97. WZD
  • Zuzanna Majerowicz
  • Joanna Minksztym
  • Izabela Chudzyńska
  • Irena Kabat
  • Janina Chodera

Kolejny Zjazd PTL odbędzie się w Nowym Sączu, a jego współorganizatorem będzie Oddział PTL w Krakowie.