Kalendarium Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, Oddział w Poznaniu


2013

 • Uruchomienie strony internetowej Oddziału w Poznaniu

2012

 • Otwarcie jubileuszowej wystawy Rzeczy mówią. 100 lat zbiorów etnograficznych w Poznaniu w Muzeum Etnograficznym Oddziale MNP pod patronatem Prezesa Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego
 • Oddział w Poznaniu współorganizatorem LXXXVIII Walnego Zgromadzenia Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego; organizacje konferencji naukowej Europa regionów – perspektywy badawcze i edukacyjne; Organizacja pierwszego Forum Oddziałowego.

2011

 • Prezeską Oddziału została dr Anna Weronika Brzezińska, Wiceprezeską – dr Magdalena Ziółkowska-Kuflińska, sekretarzem – mgr Małgorzata Piechorowska, skarbnikiem – mgr Irena Kabat, a w skład Zarządu Oddziału weszły: mgr Ewa Antyborzec oraz mgr Aneta Skibińska
 • W skład Komisji Rewizyjnej weszli: mgr Grzegorz Skalski, mgr Łukasz Smoluch, mgr Rosław Lewandowski oraz dr Jacek Bednarski
 • Podczas LXXXVII WZD w Opolu prezesem PTL ponownie został prof. dr hab. Michał Buchowski. W skład Zarządu Głównego weszli także: dr Anna Weronika Brzezińska (skarbnik), dr hab. prof. UAM Waldemar Kuligowski (zastępca członka ZG)

2010

 • 100-lecie założenia Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu

2009

 • Podpisanie umowy pomiędzy Muzeum Narodowym w Poznaniu, a Polskim Towarzystwem Ludoznawczym Oddział w Poznaniu określającą zasady współpracy w organizowaniu cyklu spotkań pod wspólnym tytułem „Taniec, Obrzęd, Rytuał. Etnograficzne spotkania z tańcem”.

2007

 • Prezeską Oddziału została dr Anna Weronika Brzezińska, Wiceprezeską – dr Joanna Jessa, sekretarzem – mgr Małgorzata Piechorowska, skarbnikiem – mgr Irena Kabat, a w skład Zarządu Oddziału weszły: mgr Ewa Antyborzec oraz mgr Aneta Skibińska
 • Udział członków Zarządu w Wielkopolskim Forum Organizacji Pozarządowych

2005

 • LXXXI Walne Zgromadzenie w Krakowie, prezesem PTL został prof. dr hab. Michał Buchowski. W skład Zarządu Głównego weszli także: dr Anna Weronika Brzezińska (skarbnik), dr Zbigniew Toroński (członek ZG)
 • Powołanie Sekcji Antropologicznej z inicjatywy członków poznańskiego Oddziału PTL

2004

 • 70-lecie urodzin prof. dr hab. Zbigniewa Jasiewicza

2002

 • 70-lecie urodzin prof. dr hab. Anny Szyfer
 • Prezesem Oddziału został dr Jacek Bednarski, sekretarzem – mgr Justyna Słomska, skarbnikiem – mgr Irena Kabat

1997

 • Wybór nowego zarządu, w skład którego weszli: dr Wojciech Dohnal – prezes; dr Michael Abdalla – sekretarz; mgr Zbigniew Toroński – członek zarządu; mgr Irena Kabat – skarbnik.

1995

 • LXXI Walne Zgromadzenie Delegatów we Wrocławiu, członkami honorowymi zostali prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz i Gerard Labuda

1994

 • Ogólnopolska konferencja Między ludoznawstwem a antropologią w Poznaniu

1993

 • Dyrektorem Instytutu został prof. dr hab. Aleksander Posern-Zieliński

1992

 • Poszerzono nazwę placówki do Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej

1991

 • Zmarł prof. dr hab. Franciszek Wokroj, były prezes PTL

1989

 • Zmarł dr Stanisław Błaszczyk, członek honorowy PTL

1987

 • Zmarł prof. Józef Burszta, redaktorem Ludu został prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz, redaktorem naczelnym Dzieł wszystkich Oskara Kolberga został prof. dr hab. Bogusław Linette
 • LXIII Walne Zgromadzenie PTL w Poznaniu

1985

 • Powstanie Koła Zainteresowań Kulturą Łużyczan przy oddziale poznańskim

1985

 • Członkiem honorowym PTL został prof. dr Józef Burszta

1983

 • Jubileusz 50-lecia pracy naukowej dr Stanisława Błaszczyka w Poznaniu

1982

 • Katedrę przekształcono w Instytut Etnologii

1980

 • Prezesem PTL został prof. dr Franciszek Wokroj
 • Członkami honorowymi PTL zostali prof. dr Franciszek Wokroj i dr Stanisław Błaszczyk

1979

 • Kierownikiem Katedry został prof. dr hab. Zbigniew Jasiewicz

1977

 • Jubileusz 40-lecia pracy naukowej prof. Józefa Burszty, 20-lecia kierowania Katedra Etnologii i wydania 60 tomu Dzieł Wszystkich Oskara Kolberga

1974

 • V Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu

1971

 • IV Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu

1970

 • Ukonstytuowanie się nowego Zarządu, w skład którego weszli: mgr Stanisław Błaszczyk, prof. dr Józef Burszta, prof. dr Maria Frankowska, mgr B. Januszkiewicz, dr Bogusław Linette, mgr Agata Skrukwa, doc. dr Tadeusz Wróblewski, mgr Aleksander Posern – Zieliński oraz do Komisji Rewizyjnej: mgr Stanisław Chmielowski, mgr Aleksander Pawlak oraz mgr Medard Tarko

1969

 • III Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu
 • Utworzenie z inicjatywy prof. Marii Frankowskiej Sekcji Amerykanistycznej PTL, z siedzibą w Poznaniu

1966

 • XLI Walne Zgromadzenie w Poznaniu

1965

 • II Etnograficzne Seminarium Amerykanistyczne w Poznaniu, zorganizowane przez Zakład Etnografii Powszechnej UAM i oddział poznański PTL

1963

 • Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału w składzie: doc dr Maria Frankowska – prezes; dr Tadeusz Wróblewski i mgr Stanisław Błaszczyk – wice prezesi; mgr Maria Paradowska – sekretarz; mgr Zbigniew Toroński – z-ca sekretarza; dr Walerian Sobisiak – skarbnik; mgr A. Pawlak – z-ca skarbnika, prof. dr Józef Burszta, mgr J. Pieprzyk – członkowie Zarządu oraz Komisja Rewizyjna w składzie: mgr J. Lisakowski – przewodniczący; dr Zbigniew Jasiewicz i dr Ludwik Gomolec – członkowie.

1962

 • Odbyła się etnograficzna sesja naukowa z okazji 50-lecia ośrodka etnograficznego
 • Podczas XXXVII Walnego Zgromadzenia PTL w Łańcucie nadano honorowe członkostwo Wiesławie Cichowicz

1961

 • XXXVI Walne Zgromadzenie w Białymstoku, prezesem został prof. dr Jan Czekanowski
 • Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału w składzie: prof dr Józef Burszta – prezes; dr Ludwik Gomolec i mgr Stanisław Błaszczyk – wice prezesi; dr Tadeusz Wróblewski – sekretarz; mgr Janina Dydowiczowa – z-ca sekretarza; mgr Walerian Sobisiak – skarbnik;  mgr B. Andrzejczakowa; mgr Witold Armon – członkowie Zarządu.

1960

 • Członkiem honorowym PTL został Prof. dr Jan Czekanowski

1959

 • Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału w składzie: doc. dr Józef Burszta – prezes; mgr Stanisław Błaszczyk – wice prezes; dr Tadeusz Wróblewski – sekretarz; mgr Zbigniew Jasiewicz – skarbnik; mgr Janina Dydowiczowa, doc. dr Franciszek Wokroj – członkowie Zarządu.

1957

 • Kierownikiem Katedry Etnologii został prof. Józef Burszta
 • Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Oddziału w składzie: mgr Tadeusz Wróblewski – prezes; doc. dr Józef Burszta – wice prezes; mgr Janina Dydowiczowa – sekretarz; mgr Aleksandra Wojciechowska – skarbnik; mgr Witold Armon, mgr Stanisław Chmielowski – członkowie Zarządu oraz Komisja Rewizyjna w składzie: mgr Stanisław Błaszczyk, mgr Adam Glapa; mgr Barbara Michalakówna; p. Józef Jurek.

1954

 • Ustanowiono zakłady etnograficzne Instytutu Historii Kultury Materialnej, w Poznaniu kierownikiem została prof. Maria Frankowska
 • Funkcję wice prezesa Oddziału obejmuje mgr Tadeusz Wróblewski i

1953

 • W wyniku konfliktu pomiędzy prof. Józefem Gajkiem i prof. Eugeniuszem Frankowskim władze Uniwersytetu Poznańskiego nakazały Polskiemu Towarzystwu Ludoznawczemu opuszczenie
 • Ze stanowiska Prezesa Oddziału rezygnuje dr Olga Gajkowa, funkcję tę przejmuje dotychczasowy wice prezes – mgr Stanisław Błaszczyk. Funkcję sekretarza obejmuje mgr Barbara Michalakówna, a skarbnika mgr Zofia Wierczyńska

1952

 • Kierownikiem Katedry został prof. Józef Gajek
 • Przeniesiono do Poznania centralę PTL
 • Prezesem Oddziału została dr Olga Gajkowa, wice prezesem – mgr Stanisław Błaszczyk, sekretarzem – mgr Helena Teige, członkami Zarządu zostali: prof. dr August Zierhoffer, prof. dr A. Szczotka, dr Józef Burszta, mgr inż. Wanda Wepnik, w skład Komisji Rewizyjnej weszli: mgr Witold Armon, mgr Adama Glapa, mgr Anna Czekanowska
 • Konferencja w Poznaniu dot. indeksowania czasopism etnograficznych i folklorystycznych

1951

 • XXVI Walne Zgromadzenie PTL w Łodzi, na którym podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby do Poznania

1950

 • XXV Walne Zgromadzenie PTL w Poznaniu, na którym wybrano prezesa – prof. Kazimierza Moszyńskiego i sekretarza – prof. dr Józefa Gajka

1947

 • Podczas XXII Walnego Zjazdu w Lublinie zmieniono nazwę na Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

1945

 • Wznowienie działalności naukowej i dydaktycznej przez Katedrę Etnologii i Etnografii
 • Reaktywacja poznańskiego Oddziału PTL przez prof. E. Frankowskiego

1929

 • śmierć Heleny Cichowicz pierwszej prezeski TL
 • publikacja Przewodnika ilustrowanego po Dziale Ludoznawczym im. H. i W. Cichowicz w Muzeum Wielkopolskim w Poznaniu autorstwa Wiesławy Cichowicz

1927

 • Zmieniono nazwę na Instytut Etnologii

1926

 • Kierownikiem Instytutu został mianowany na profesora nadzwyczajnego etnografii i etnologii – Eugeniusz Frankowski

1921

 • formalne wpisanie zbiorów etnograficznych (1313 pozycji obejmujących eksponaty oraz sprzęt wystawienniczy i magazynowy) jako daru Towarzystwa Ludoznawczego do inwentarza Muzeum Wielkopolskiego i nadanie im nazwy „Dział Etnograficzny im. Heleny i Wiesławy Cichowicz”

1920

 • 31 sierpnia Towarzystwo Ludoznawcze podejmuje uchwałę o przekazaniu zbiorów etnograficznych utworzonemu w 1919 roku Muzeum Wielkopolskiemu w Poznaniu

1919

 • Utworzono Katedrę Etnologii i Folkloru na Uniwersytecie Poznańskim, jej pierwszym kierownikiem był prof. dr Jan Stanisław Bystroń. W pierwszym roku działalności katedrę przekształcono w instytut

1914

 • likwidacja ekspozycji; obiekty – do zakończenia I wojny światowej – przechowywane zostały przez Helenę i Wiesławę Cichowicz

1911

 • 28 grudnia – uroczyste otwarcie pierwszej w Poznaniu i w Wielkopolsce etnograficznej ekspozycji z kolekcji Towarzystwa Ludoznawczego salach Muzeum im. Mielżyńskich w Poznaniu i udostępnienie jej szerokiej publiczności
 • wydanie pierwszego przewodnika po zbiorach ludoznawczych Muzeum im. Mielżyńskich autorstwa Wiesławy Cichowicz

1910

 • 8 marca Helena Cichowicz zostaje pierwszym prezesem oficjalnie założonego w tym dniu Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu.
 • 22 marca zatwierdzony zostaje statut Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu – zgodnie z którym najważniejszym celem Towarzystwa jest stworzenie reprezentatywnych polskich zbiorów etnograficznych w Wielkopolsce oraz utworzenie muzeum i dbałość o jego dalszy rozwój.
 • Helena Cichowicz wraz z córką Wiesławą rozpoczynają pierwsze w Poznaniu i w Wielkopolsce systematyczne i celowe gromadzenie kolekcji etnograficznej, jej naukowe opracowanie oraz konserwację.

1895

 • Pierwsze Walne Zgromadzenie Towarzystwa Ludoznawczego we Lwowie, na którym wybrano prezesa Antoniego Kalinę
 • Członkiem korespondentem Towarzystwa Ludoznawczego uczyniono dra Władysława Łebińskiego (1840-1907) z Poznania, działacza politycznego, społecznika, dziennikarza i powstańca styczniowego

Kalendarium opracowane na podstawie:

Kłodnicki, Z. (red.) (1997). Kronika Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego (1895-1995). Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego;

Fryś-Pietraszkowa E., Kowalska-Lewicka A., Spiss A. (red) (2002), Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne. Kraków: Wydawnictwo Naukowe DWN, Oddział Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Krakowie.

Kabat, I., Posern-Zieliński, A. (2006). Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. W: 30. rocznica utworzenia Wydziału Historycznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Poznań: Wydział Historyczny UAM.