Kontakt

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Adres do korespondencji:
Instytut Antropologii i Etnologii
Collegium Historicum
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7
61-614 Poznań

E-mail: ptl.poznan@gmail.com

Składka członkowska: 100 zł (samodzielni pracownicy nauki), 50 zł (pozostali)

Składki można wpłacać na konto PTL ZG:
PKO BP O/Wrocław 24 1020 5242 0000 2402 0144 0965
(w tytule przelewu należy podać: imię nazwisko, składka PTL O/Poznań za rok…).

Darowizny prosimy wpłacać podając w tytule przelewu:
„darowizna na cele statutowe PTL O/Poznań”

Jak zostać członkinią / członkiem naszego Oddziału.