Historia

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze zostało założone już w XIX wieku we Lwowie, na gruncie rozwijających się dynamicznie zainteresowań ludoznawczych. Od samych swych początków skupiało w swoim szeregu zarówno naukowców, przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych – historycznych i społecznych, jak i regionalistów i pasjonatów, chcących dokumentować dzieje swego regionu. Historia Oddziału PTL w Poznaniu związana jest z silnymi od zawsze w Wielkopolsce ideami pracy organicznej. W roku 1910 w Poznaniu Helena Cichowicz założyła Towarzystwo Ludoznawcze, a rok później otworzyła Muzeum Ludoznawcze, w którym prezentowane były zbiory Heleny i Wiesławy Cichowicz (matki i córki), pozyskane w trakcie licznych wyjazdów terenowych na wielkopolskie wsie. Ich działalność miała charakter popularyzatorski i dokumentacyjny.

Nowy rozdział w historii poznańskiego oddziału rozpoczął się w 1945 roku, kiedy to reaktywowano jego działalność pod kierunkiem Prof. Eugeniusza Frankowskiego, i tym samym rozpoczęła się ścisła współpraca z Katedrą Etnologii UAM. W 1950 roku w Poznaniu odbyło się XXV Walne Zgromadzenie PTL w Poznaniu, a rok później podczas kolejnego zjazdu w Łodzi podjęto decyzję o przeniesieniu siedziby głównej PTL do Poznania, gdzie mieściła się ona do 1953 roku.Dziś Towarzystwo stawia sobie za cel kontynuowanie swojej wspaniałej tradycji w nowych warunkach społeczno-kulturowych.

Zamiarem członków jest praca na rzecz ochrony, rozwoju dziedzictwa kulturowego Polski i innych rejonów świata, upowszechnianie wiedzy związanej z problematyką różnorodności kulturowej oraz dokumentowanie i prowadzenie badań nad kulturą narodową, ludową, regionalną i miejską Polski, Europy i świata.

Obecnie Oddział liczy … członków, w dużej części są oni absolwentami i pracownikami Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM. Członkami naszego oddziału są także doktoranci i studenci. Członkowie towarzystwa spotykają się na organizowanych kilka razy w roku spotkaniach, zasiadają także w komitetach redakcyjnych oraz pełnią rolę redaktorów serii wydawnictw PTLowskich.

 Prezesami Oddziału Poznańskiego byli:

1952 Olga Gajkowa
1953 Stanisław Błaszczyk
1957 Tadeusz Wróblewski
1959 Józef Burszta
1963 Maria Frankowska
1966-68 Aleksander Posern-Zieliński
1976-1982 Aleksander Posern-Zieliński
1982 Marek Gawęcki
1982-86 Medard Tarko
1986-1997 Zbigniew Toroński
1997 Wojciech Dohnal
2002 Jacek Bednarski
2007 Anna Weronika Brzezińska