Członkowie

Oddział w Poznaniu liczy obecnie 88 osób (stan na 2023 rok)

Nasi członkowie pracują w następujących instytucjach:

Collegium Europaeum Gnesnense w Gnieźnie
Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk
Instytut Antropologii i Etnologii, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu
Instytut Maxa Plancka w Haale
Wydział Socjologii Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Instytut Wschodni Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Katedra Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytet Szczeciński
Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej–Prüfferowej w Toruniu
Muzeum Etnograficzne Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Instrumentów Muzycznych Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu
Muzeum Młynarstwa w Jaraczu Oddział MNRiPR-S w Szreniawie
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Wielkopolska Orkiestra Symfoniczna
Wielkopolski Park Etnograficzny Oddział Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy