Zarząd

Aktualny skład Zarządu kadencja 2019-2023:

Prezeska – dr hab. Prof. UAM Magdalena Ziółkowska (Wydział Socjologii, Poznań)

Wiceprezeska – mgr Aneta Skibińska (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)

Sekretarz – mgr Małgorzata Graumiler (Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Poznań)

Zastępczyni Sekretarz – dr Karolina Dziubata-Smykowska (Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Poznań)

Skarbnik – dr Mikołaj Smykowski (Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Poznań)

Zastępca skarbnika – dr Arkadiusz Jełowicki (Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

Członkowie Zarządu: dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska (Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Poznań), mgr Piotr Kulka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – mgr Grzegorz Skalski (Instytut Antropologii i Etnologii UAM, Poznań)

Członkowie: mgr Marta Gensler (Poznań), mgr Janina Chodera (Poznań), mgr Eugeniusz Kurasiński (Centrum Kultury w Śmiglu)