Zarząd

Aktualny skład Zarządu:

Prezes – dr hab. Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Wiceprezes – dr hab. Magdalenia Ziółkowska-Kuflińska (Instytut Socjologii, Poznań)

Sekretarz – mgr Małgorzata Graumiller (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Skarbnik – mgr Irena Kabat (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Zastępca skarbnika – mgr Mikołaj Smykowski 

Członkowie zarządu: dr Ewa Antyborzec (Instytut im. Oskara Kolberga, Poznań), mgr Aneta Skibińska (Muzeum Etnograficzne MNP, Poznań)

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – mgr Grzegorz Skalski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Członkowie: mgr Marta Machowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań), mgr Rosław Lewandowski (Poznań), mgr Łukasz Smoluch (Katedra Muzykologii, Poznań), dr Arkadiusz Jełowiecki (Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)