Zarząd

Aktualny skład Zarządu kadencja 2023-2027:

 • Prezeska – dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM
 • Wiceprezeska – mgr Karolina Echaust
 • Wiceprezeska – dr Natalia Maksymowicz-Mróz
 • Sekretarz – dr Karolina Dziubata-Smykowska
 • Skarbnik – dr Mikołaj Smykowski
 • Z-czyni skarbnika – mgr Aleksandra Dzik
 • Członkini – dr hab. Joanna Minksztym
 • Członek – dr Arkadiusz Jełowicki

Skład Komisji Rewizyjnej:

 • Przewodniczący – mgr Grzegorz Skalski.
 • Członkini – mgr Janina Chodera
 • Członek – mgr Piotr Kulka
 • Zastępczyni członka – dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM Magdalena Ziółkowska