Zarząd

Aktualny skład Zarządu kadencja 2019-2023:

Prezeska – dr hab. Prof. UAM Magdalena Ziółkowska (Instytut Socjologii, Poznań)

Wiceprezeska – mgr Aneta Skibińska (Muzeum Etnograficzne, Oddział Muzeum Narodowego w Poznaniu)

Sekretarz – mgr Małgorzata Graumiler (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Skarbnik – dr Mikołaj Smykowski (Instytut Kulturoznawstwa, Poznań)

Zastępca skarbnika – dr Arkadiusz Jełowicki (Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

Członkowie Zarządu: dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań), mgr Piotr Kulka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu)

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – mgr Grzegorz Skalski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Członkowie: mgr Marta Machowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań), mgr Janina Chodera (Poznań), mgr Eugeniusz Kurasiński (Centrum Kultury w Śmiglu)