Zarząd

Aktualny skład Zarządu kadencja 2019-2022:

Prezeska – dr hab. Prof. UAM Anna Weronika Brzezińska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Wiceprezeska – dr hab. Prof. UAM Magdalenia Ziółkowska-Kuflińska (Instytut Socjologii, Poznań)

Sekretarz – mgr Małgorzata Graumiller (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Skarbnik – dr Mikołaj Smykowski 

Zastępca skarbnika – dr Arkadiusz Jełowiecki (Narodowe Muzeum Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie)

Członkinie Zarządu: mgr Aneta Skibińska (Muzeum Etnograficzne MNP, Poznań), mgr Piotr Kulka (Wojewódzka Biblioteka Publiczna i centrum Animacji Kultury w Poznaniu)

Skład Komisji Rewizyjnej:

Przewodniczący – mgr Grzegorz Skalski (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań)

Członkowie: mgr Marta Machowska (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej, Poznań), mgr Janina Chodera (Poznań), mgr Eugeniusz Kurasiński (Centrum Kultury w Śmiglu)