Konferencja z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga

W dniach 22-23 maja 2014 roku odbędzie się w Poznaniu międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Dzieło Oskara Kolberga jako dziedzictwo narodowe i europejskie”, zorganizowana z okazji 200-lecia urodzin Oskara Kolberga.

Patronat honorowy nad konferencją objął Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Organizatorem jest Instytut im. Oskara Kolberga w Poznaniu, współorganizatorami Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM Polskie Towarzystwo Ludoznawcze oraz Komitet Nauk Etnologicznych PAN. Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie Instytutu im. Oskara Kolberga. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w konferencji.

OskarKolberg