Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych. Zaproszenie na konferencję

We wrześniu przyszłego roku Poznań będzie gospodarzem XCV Walnego Zgromadzenia Delagatów oraz okolicznościowej konferencji zatytułowanej „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”. Już dziś zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji.

23 listopada 2016 roku w Poznaniu odbył się Nadzwyczajny Zjazd Etnologów i Antropologów Polskich, a jedną z przesłanek do jego zorganizowania było przekonanie o tym, że: „Wiedza o kulturze i społeczeństwie jest polem naszych kompetencji, powstałym dzięki wieloletnim badaniom i dziedzictwu dyscypliny uprawianej od ponad stu lat. Jesteśmy więc uprawnieni i zobligowani, by wypowiadać się w tym zakresie. Traktujemy to jako obowiązek wynikający z etosu antropologii – nauki służącej
społeczeństwu i wartościom humanistycznym. Kieruje nami ponadto poczucie odpowiedzialności oraz postawa obywatelska”.

Prawie dwa lata od tamtego spotkania chcemy zaproponować powrót do jego idei, skupiając się tym razem na społecznej roli etnologii i antropologii kulturowej oraz obecności naszej dyscypliny w debatach publicznych, a także na formach upowszechniania wiedzy i praktycznych możliwościach realizowania jej założeń.

Celem konferencji jest przeprowadzenie debaty środowiskowej, dotyczącej tego w jaki sposób efektywnie upowszechniać idee pluralizmu środowiskowego i kulturowego poprzez upowszechnianie dorobku naukowego i popularyzatorskiego etnologii i antropologii kulturowej oraz dyscyplin pokrewnych.

Szczegółowe informacje na temat konferencji można znaleźć w tym miejscu, a kartę zgłoszeniową tutaj