41 Walne Zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Poznaniu