Reprezentacja naszego Oddziału podczas 97. WZD W BYTOMIU

W dniach 22-25 września 2022 roku w Bytomiu odbyło się 97. Walne Zgromadzenie Delegatek PTL. Organizatorem spotkania był Zarząd Główny TL oraz PTL Oddział Śląski w Bytomiu. Nasz Oddział był licznie reprezentowany, a w wydarzeniu wzięli udział:

  • Anna Weronika Brzezińska – prezeska ZG i członkini Zarządu Oddziału
  • Arkadiusz Jełowicki – sekretarz ZG i członek Zarządu oddziału
  • Karolina Dziubata-Smykowska – członkini Zarządu Oddziału
  • Natalia Maksymowicz – delegatka Oddziału na 97. WZD
  • Agata Stanisz – delegatka Oddziału na 97. WZD
  • Zuzanna Majerowicz
  • Joanna Minksztym
  • Izabela Chudzyńska
  • Irena Kabat
  • Janina Chodera

Kolejny Zjazd PTL odbędzie się w Nowym Sączu, a jego współorganizatorem będzie Oddział PTL w Krakowie.

WZD 2019 oraz konferencja!

W dniach 18-22 września 2019 roku nasz Oddział będzie współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która towarzyszy corocznemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Głównym organizatorem jest Zarząd Główny PTL.

PLIKI DO POBRANIA:

MEDIA:

 

 

Czekamy na zgłoszenia na WZD w Poznaniu!

Serdecznie zapraszamy do udziału w XCV WZD PTL oraz konferencji towarzyszącej pt. ZAANGAŻOWANIE / EDUKACJA / ANIMACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych, dofinansowanej ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Zachęcamy do zapoznania się z programem konferencji oraz księgami abstraktów:

Zgłoszenia uczestnictwa (na załączonych drukach deklaracji) prosimy nadsyłać do 20 czerwca 2019 r. na adres: ptl@ptl.info.pl
lub: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, ul. Joliot-Curie 12; 50-383 Wrocław

Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych. Zaproszenie na konferencję

We wrześniu przyszłego roku Poznań będzie gospodarzem XCV Walnego Zgromadzenia Delagatów oraz okolicznościowej konferencji zatytułowanej „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”. Już dziś zachęcamy do zgłaszania swojego udziału w konferencji. Czytaj dalej