Mamy nowy Zarząd!

21 czerwca 2023 r. podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTL O/Poznań wybrano nowe władze. Ukonstytuowały się one 28 czerwca w następującym składzie:

Zarząd Oddziału:

 • Prezeska – dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM
 • Wiceprezeska – mgr Karolina Echaust
 • Wiceprezeska – dr Natalia Maksymowicz-Mróz
 • Sekretarz – dr Karolina Dziubata-Smykowska
 • Skarbnik – dr Mikołaj Smykowski
 • Z-czyni skarbnika – mgr Aleksandra Dzik
 • Członkini – dr hab. Joanna Minksztym
 • Członek – dr Arkadiusz Jełowicki

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Grzegorz Skalski.
 • Członkini – Janina Chodera
 • Członek – Piotr Kulka
 • Zastępczyni członka – Magdalena Ziółkowska
Zaszufladkowano do kategorii wybory

Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków Oddziału PTL w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków naszego Oddziału, które odbędzie się 21 czerwca (środa) bieżącego roku o godz. 18:00 w siedzibie Instytutu Antropologii i Etnologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Kampus Morasko), w sali 2.4.

Będzie to spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego dokonamy wyborów do Zarządu Oddziału na kolejną kadencję (2023-2027).

Będziemy także głosować w sprawie wyboru delegatów/delegatek na XCVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 21-24.09.2023 roku w Nowym Sączu.

Zarząd Oddziału PTL w Poznaniu

Zaszufladkowano do kategorii wybory

Wykład dr Karoliny Dziubatej „Wesela wielkopolskie. Funkcje weselnych widowisk obrzędowych w lokalnym krajobrazie kulturowym”

3 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie członkiń i członków PTL Oddział w Poznaniu. W pierwszej części spotkania dr Karolina Dziubata zaprezentowała wyniki swoich kilkuletnich badań terenowych prowadzonych w Wielkopolsce – w Szamotułach, na Biskupiźnie i w Regionie Kozła. Po wykładzie odbyła się interesująca dyskusja. Po niej nastąpiły wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału – wybrana została dr Karolina Dziubata, która będzie pełniła funkcję zastępczyni sekretarz Oddziału.

WZD 2019 oraz konferencja!

W dniach 18-22 września 2019 roku nasz Oddział będzie współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która towarzyszy corocznemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Głównym organizatorem jest Zarząd Główny PTL.

PLIKI DO POBRANIA:

MEDIA:

 

 

Nowy Zarząd naszego Oddziału!

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTL w Poznaniu dokonano wybory nowego Zarządu na kadencję 2019-2022:

Zarząd Oddziału:
Prezeska – Anna Weronika Brzezińska
Wiceprezeska – Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Sekretarz – Małgorzata Graumiler
Skarbnik – Mikołaj Smykowski
Zastępca skarbnika – Arkadiusz Jełowicki
Członkowie zarządu: Aneta Skibińska, Piotr Kulka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Grzegorz Skalski
Członkowie: Marta Machowska, Janina Chodera, Eugeniusz Kurasiński