24 czerwca (poniedziałek) Walne Zgromadzenie Członków Oddziału

Zgodnie ze Statutem PTL (§48) Zarząd Oddziału w Poznaniu zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Oddziału o charakterze sprawozdawczo-wyborczym w dniu 24 czerwca (poniedziałek) o godzinie 17.00. Miejsce spotkania zostanie podanie  w terminie późniejszym.

Plan spotkania:

1. Powitanie zgromadzonych

2. Wybór delegatów na XCV WZD w Poznaniu w dn. 19.09.2019 r.

3. Sprawozdanie ustępującego Zarządu Oddziału za lata 2015-2019

4. Wybór nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

5. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu oraz Komisji rewizyjnej

Wikipedia:Etnografowie w Wikipedii

W piątek 2 marca 2018 roku zakończyły się warsztaty „Etnografowie w Wikipedii”.
Wydarzenie zorganizowało Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu we
współpracy z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza i Stowarzyszeniem Wikimedia Commons. Czytaj dalej

Ludoznawcy po latach wrócili do Lwowa

W dniach 24-27 września 2015 we Lwowie odbyło się 91. Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Towarzystwo Ludoznawcze zostało założone w roku 1895 przez Antoniego Kalinę właśnie we Lwowie. Zatem 120. rocznicę swojego istnienia Towarzystwo świętowało w mieście, w którym zostało powołane. Zjazdowi towarzyszyła międzynarodowa konferencja naukowa pt. „Polska i ukraińska etnologia dzisiaj. Kontynuacje i perspektywy”.  Czytaj dalej