Mamy nowy Zarząd!

21 czerwca 2023 r. podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków PTL O/Poznań wybrano nowe władze. Ukonstytuowały się one 28 czerwca w następującym składzie:

Zarząd Oddziału:

 • Prezeska – dr hab. Agata Stanisz, prof. UAM
 • Wiceprezeska – mgr Karolina Echaust
 • Wiceprezeska – dr Natalia Maksymowicz-Mróz
 • Sekretarz – dr Karolina Dziubata-Smykowska
 • Skarbnik – dr Mikołaj Smykowski
 • Z-czyni skarbnika – mgr Aleksandra Dzik
 • Członkini – dr hab. Joanna Minksztym
 • Członek – dr Arkadiusz Jełowicki

Komisja Rewizyjna:

 • Przewodniczący – Grzegorz Skalski.
 • Członkini – Janina Chodera
 • Członek – Piotr Kulka
 • Zastępczyni członka – Magdalena Ziółkowska
Zaszufladkowano do kategorii wybory

Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków Oddziału PTL w Poznaniu

Serdecznie zapraszamy na Walne Zgromadzenie Członkiń i Członków naszego Oddziału, które odbędzie się 21 czerwca (środa) bieżącego roku o godz. 18:00 w siedzibie Instytutu Antropologii i Etnologii UAM, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7 (Kampus Morasko), w sali 2.4.

Będzie to spotkanie sprawozdawczo-wyborcze, podczas którego dokonamy wyborów do Zarządu Oddziału na kolejną kadencję (2023-2027).

Będziemy także głosować w sprawie wyboru delegatów/delegatek na XCVIII Walne Zgromadzenie Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego 21-24.09.2023 roku w Nowym Sączu.

Zarząd Oddziału PTL w Poznaniu

Zaszufladkowano do kategorii wybory

Wykład Prof. dra hab. Michała Buchowskiego: OBCY/INNI/SĄSIEDZI: ZARYS BADAŃ Z ANTROPOLOGII „KSENOFOBII”

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu zaprasza na spotkanie 25 kwietnia 2023 roku o godzinie 18.00, w siedzibie Instytutu Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7, sala 2.4 (Kampus Morasko).

Podczas spotkania Prof. dr hab. Michał Buchowski wygłosi wykład pt.

OBCY/INNI/SĄSIEDZI: ZARYS BADAŃ Z ANTROPOLOGII „KSENOFOBII”

Prowadzone badania sprawdzają mechanizmy kreowania Innych w dyskursach publicznych w perspektywie historycznej, dyskursywnej i antropologicznej. Główny akcent położony jest na wyobrażenia i praktyki ludzi w ich codziennych sytuacjach, wchodzących w relacje z osobami postrzeganymi przez dominującą grupę jako Inne czy Obce. W ostatnich latach podejścia do wykreowanych Obcych, w szczególności muzułmanów i Romów – zarówno historycznie zasiedziałych, jak i nowoprzybyłych – zradykalizowały się. Mniejszości te są nielicznie, lecz obawy większości wobec nich intensywne, co skłania do interpretacji zjawiska w terminach „strachu przed mniejszościami”, charakterystycznego dla względnie homogenicznych państw narodowych, których mieszkańcy obawiają się utraty tożsamości i bronią wyobrażanej integralności społecznej. Ambicją projektu jest pogłębienie naszej wiedzy na temat tworzenia „wrogów” na przykładzie islamofobii i romofobii wytwarzanych w dyskursach i praktykach urasawiania, etnicyzacji i niepokoju o utratę własnej kultury.

Interpretacja opiera się zbieranych materiałach empirycznych i odwołuje się do ustaleń teoretycznych. Implikuje zbadanie dyskursów medialnych powiązanych z historycznie osadzonymi i powracającymi narracjami o Obcych, które dostarczą wiedzy na temat kształtowania się Innego jako kategorii poznawczej, aksjologicznej i tożsamościowej. Rzuci to światło na proces upolitycznienia zwykłych różnic i manipulacyjnego przekształcania ich w radykalną odmienność. Jednak w codziennych działaniach aktorów społecznych, w spotkaniach z Innymi, ta odmienność jest często pomijana lub wręcz kontestowana. Celem przedsięwzięcia jest zatem także wypracowane nowego sposobu rozumienia zjawisk składających się na syndrom ksenofobii, które uwzględnia relacje hegemonii kulturowej i politycznej dominacji, dalekie jednak od nieprzejednanego oskarżania ludzi o zwykły rasizm, fundamentalizm kulturowy czy populizm.

Prof. dr hab. Michał Buchowski, od 1998 roku profesor tytularny w Instytucie Antropologii i Etnologii UAM w Poznaniu, od 2008 roku dyrektor Instytutu. Jednocześnie Profesor Senior na Uniwersytecie Europejskim Viadrina. Założyciel Centrum Badań Migracyjnych na UAM i jego dyrektor w latach 2009-21 roku. Członek korespondent PAN oraz członek honorowy Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland. Prezes PTL (2005-19), Prezydent EASA (2009-11), Przewodniczący WCAA (2012-14). Zainteresowania badawcze: historia idei antropologicznych, antropologia neoliberalnego postsocjalizmu i kreowanie Innego, w szczególności w państwie narodowym i w kontekście migracji.

Facebook

Reprezentacja naszego Oddziału podczas 97. WZD W BYTOMIU

W dniach 22-25 września 2022 roku w Bytomiu odbyło się 97. Walne Zgromadzenie Delegatek PTL. Organizatorem spotkania był Zarząd Główny TL oraz PTL Oddział Śląski w Bytomiu. Nasz Oddział był licznie reprezentowany, a w wydarzeniu wzięli udział:

 • Anna Weronika Brzezińska – prezeska ZG i członkini Zarządu Oddziału
 • Arkadiusz Jełowicki – sekretarz ZG i członek Zarządu oddziału
 • Karolina Dziubata-Smykowska – członkini Zarządu Oddziału
 • Natalia Maksymowicz – delegatka Oddziału na 97. WZD
 • Agata Stanisz – delegatka Oddziału na 97. WZD
 • Zuzanna Majerowicz
 • Joanna Minksztym
 • Izabela Chudzyńska
 • Irena Kabat
 • Janina Chodera

Kolejny Zjazd PTL odbędzie się w Nowym Sączu, a jego współorganizatorem będzie Oddział PTL w Krakowie.

Wykład dr Karoliny Dziubatej „Wesela wielkopolskie. Funkcje weselnych widowisk obrzędowych w lokalnym krajobrazie kulturowym”

3 czerwca 2022 roku odbyło się spotkanie członkiń i członków PTL Oddział w Poznaniu. W pierwszej części spotkania dr Karolina Dziubata zaprezentowała wyniki swoich kilkuletnich badań terenowych prowadzonych w Wielkopolsce – w Szamotułach, na Biskupiźnie i w Regionie Kozła. Po wykładzie odbyła się interesująca dyskusja. Po niej nastąpiły wybory uzupełniające do Zarządu Oddziału – wybrana została dr Karolina Dziubata, która będzie pełniła funkcję zastępczyni sekretarz Oddziału.

Wykład dra Łukasza Smolucha o polskich tradycjach muzycznych na Syberii

Serdecznie zapraszamy na wykład dra Łukasza Smolucha z Instytutu Muzykologii UAM pt. „Polskie tradycje muzyczne na Syberii”. Spotkanie będzie połączone z promocją książki pod tym samym tytułem, która ukazała się nakładem wydawnictwa Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu.

Na spotkanie zapraszamy 8 kwietnia (piątek), godz. 16.00 do siedziby Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu, ul. Prusa 3

Po części wykładowej odbędzie się spotkanie członkiń i członków Oddziału PTL w Poznaniu

Rekonstrukcja nagrobka Prof. dr. Bożeny Stelmachowskiej

Sukcesem zakończyła się rekonstrukcja nagrobka naszej przedwojennej absolwentki i pracowniczki – Profesory dry hab. Bożeny Stelmachowskiej, który znajduje się na Cmentarzu Górczyńskim (kwatera IVP, rz. 2, m. 17).

We wrześniu 2019 r. podczas 95. Walnego Zgromadzenia Delegatów PTL w Poznaniu – prezes Oddziału PTL w Gdańsku oraz dyrektor Muzeum Ziemi Puckiej im. Floriana Ceynowa – Mirosław Kuklik, przekazał rzeźbę. Był to Chrystus Frasobliwy autorstwa kaszubskiego artysty Piotra Golli. Rekonstrukcji kapliczki podjął się poznański artysta Piotr Perzyński.

Środki finansowe potrzebne do zrekonstruowania całości nagrobka przekazali: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – Prorektora Prof. UAM dr hab. Beata Mikołajczyk, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Rektor Prof. dr hab. Andrzej Tretyn oraz  Zarządy Oddziałów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego w Toruniu i Poznaniu.

Oryginalny nagrobek, zdjęcie ze zbiorów Instytutu Antropologii i Etnologii UAM

Zrekonstruowany nagrobek, fot. Anna W. Brzezińska, 24.06.2020

Spotkanie noworoczne – 16 stycznia 2020 r.

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu zaprasza na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 16 stycznia o godz. 17.30 w Sali im. Prof. J. Kostrzewskiego – parter (Kampus Morasko, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 7)

Prof. dr hab. Waldemar Kuligowski

Festiwale albo jak zostałem żałobnikiem Sardina pilchardus

Trzeba brać co wieczór 10 gramów chininy i trzymać się z dala od kobiet”, stwierdził przed laty Charles Seligman, zapytany o przepis na udane badania terenowe. Czy miał rację? Co musi zażywać i od kogo trzymać się z daleka współczesny badacz, który zajmuje się festiwalami?

Po prelekcji zapraszamy członkinie i członków PTL O/Poznań do sali Biblioteki na spotkanie oddziałowe.

Program spotkania:

 1. Podsumowanie roku 2019
 2. Informacje bieżące
 3. Część towarzyska

WZD 2019 oraz konferencja!

W dniach 18-22 września 2019 roku nasz Oddział będzie współorganizatorem ogólnopolskiej konferencji naukowej „ZAANGAŻOWANIE / ANIMACJA / EDUKACJA. Etnologia i antropologia kulturowa wobec zmian społecznych”, która towarzyszy corocznemu Walnemu Zgromadzeniu Delegatów Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego. Głównym organizatorem jest Zarząd Główny PTL.

PLIKI DO POBRANIA:

MEDIA:

 

 

Nowy Zarząd naszego Oddziału!

Podczas Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału PTL w Poznaniu dokonano wybory nowego Zarządu na kadencję 2019-2022:

Zarząd Oddziału:
Prezeska – Anna Weronika Brzezińska
Wiceprezeska – Magdalena Ziółkowska-Kuflińska
Sekretarz – Małgorzata Graumiler
Skarbnik – Mikołaj Smykowski
Zastępca skarbnika – Arkadiusz Jełowicki
Członkowie zarządu: Aneta Skibińska, Piotr Kulka

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący – Grzegorz Skalski
Członkowie: Marta Machowska, Janina Chodera, Eugeniusz Kurasiński